Corona

Gezien dat Corona-virus ons zoveel last, pijn en angst bezorgt en wij in “ons kot” moeten blijven of toch contact met anderen moeten bevriezen, heeft de stuurgroep van Hedera beslist om alle activiteiten tot het begin van de zomer te stoppen.  
Dan krijgen jullie een nieuwe update en een nieuw programma. 
Van zodra het mag, zitten wij weer samen en zorgen wij ervoor dat leuke dingen op het programma komen te staan! 
Toch willen we proberen om leuke momenten te creëren! Zo kan je via onze facebookgroep (borstkanker hedera) actief te blijven en schrijven we leuke momenten op! Ethel en Marleen hebben al het voorbeeld gegeven! Doe gewoon mee… 
Vele groetjes van ons en hou je taai!!!
Nicole, Gudrun en Ria