Privacybeleid

Privacy verklaring van Hedera Klein Brabant

Contact

Als Hedera Klein Brabant zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Hedera Klein Brabant, p/a Victor De Witstraat 54, 2880 Hingene – hedera.lotgenoten@telenet.be – telefoon : 03/8899256

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Hedera Klein Brabant verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

• om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Hedera Klein Brabant;

• het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen (en opslagen) (verzamelen) (verwerken) :

• Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, email,  geboortedatum

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Hedera Klein Brabant geeft nooit persoonsgegevens door aan derden.

Hedera Klein Brabant bewaart de gegevens nooit langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze werden verstrekt.

Uw rechten omtrent uw gegevens :

U heeft recht op inzage, verbetering of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvingen.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verweking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u rechtstreeks contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op gebied van privacy bescherming.