Attest verlaagd btw-tarief

Attest verlaagd btw-tarief voor aan uitwendige

borstprothesen aangepaste beha en/of badpak

Naam patiënt : ……………………………………………………………………………………………

☐       Mijn patiënte lijdt aan een chronische of

             langdurige ziekte of beperking die het gebruik

             van een aan uitwendige borstprothesen

             aangepaste beha en/of badpak vereist.

Naam arts: ………………………………………………………………………………………………….

Riziv-nummer: …………………………………………………………………………………………….

Attest geldig tot: …………………………………………………………………………………………

Datum attest: ……………………………………………………………………………………………..

Handtekening arts:                                    Stempel: