Onze geschiedenis

Zo’n 40 jaar geleden was er nog weinig opvang en begeleiding voor de vrouwen met borstamputatie. De vrouwen moesten het doen met wat proppen watten in de BH om die dan met een flap toe te naaien. De eerste prothesen wogen loodzwaar en voelden rubberachtig aan, ze konden ook lekken. Stilaan kwam er verbetering en waren er voorlopige zachte prothesen en vleeskleurige lichtere prothesen, die het gewicht van de borst benaderden.

Vrouwen hadden nood aan informatie. Daarom werden her en der “zelfhulpgroepen opgericht “ om vrouwen en hun partners te informeren. Vooral in de grootsteden als Antwerpen, Gent, Brussel, Dendermonde.

Bij het stellen van de diagnose van borstkanker word je medisch goed begeleid. De beste artsen, chirurgen en een goede medische verzorging staan ter beschikking maar vaak is er nog een hele lange weg naar het volledige herstel te gaan, zowel psychisch als fysisch.

Veelal is het zo dat tijdens de herstelperiode, met al dan niet chemotherapie, bestraling en verdere onderzoeken, vele vragen opduiken waarop men zelf niet meteen een antwoord weet. De arts staat je bij om zoveel mogelijk op die vragen te antwoorden, maar er is meer nodig. Je kunt op zoek gaan naar je antwoorden op internet, maar een persoonlijk gesprek, uitwisselen van ervaringen, kun je niet vervangen.

In 1985 richtte Jo Van Meerbeeck, sociaal verpleegkundige, “KLIM-OP” op.  Mevr. Serras was de toenmalige voorzitster. Inmiddels is zij op een mooie leeftijd overleden.

Chris Van Landeghem volgde haar lange jaren op om daarna de fakkel door te geven aan onze huidige voorzitster Nicole Van Geel. Chris verloor jammergenoeg de strijd tegen kanker.

Enkele jaren na de oprichting startte in Puurs een VZW Klimop kringloopwinkel, her en der kregen we te horen of we ons ook al bezig hielden met oude meubelen ….

Daarom zocht het bestuur naar een andere naam …. Het werd “Hedera” !

Betekenis van het begrip “Hedera ?”

Hedera is een geslacht van kruipende of klimmende, groenblijvende planten uit de klimopfamilie.  Het is een altijd groene plant en heeft de betekenis van het voortdurend leven, van de onsterfelijkheid.

De legende vertelt:

God en de duivel streden om de heerschappij. Zij hadden beiden hun afgezanten naar een eenzame plek gestuurd om te onderhandelen. Ze kwamen overeen dat God zou heersen als de bomen bladeren hadden en dat de duivel zou heersen als al de bomen hun blad hadden verloren. Nu was er een nieuwsgierig winterkoninkje en dat had, onder een dor blad verscholen, alles gehoord. Het vloog vlug naar het bos en vertelde het aan een Vlaamse gaai, die het op zijn beurt door het hele bos rond schreeuwde. Zo hoorden alle bomen van deze overeenkomst en zij besloten, dat sommige van hen hun blad zouden behouden. Dit deden de klimop, de buxus, de hulst, de zilverspar, de jeneverbes en de maretak.

Toen het herfst werd behielden deze hun blad en het hielp niet of de duivel al iedere dag kwam kijken en ’s nachts door het woud blies dat de bomen bogen. Dit deed de duivel zo’n verdriet, dat hij zich in het diepste der aarde terugtrok en nooit meer over de heerschappij der aarde twistte. (natuurweetjes.nl)

Zelfhulpgroep

“De hoop en de wens om mensen te ontmoeten in een vergelijkbare situatie, met hen te praten, te luisteren en te leren van hun ervaringen. Dit is voor velen de belangrijkste reden om naar een zelfhulpgroep toe te stappen.” – Trefpunt zelfhulp

publi-18-2015-hedera

30 jaar Hedera

Hedera 25 jaar 1

25 jaar Hedera