Rentree – werken na kanker

Situering 

Werkhervatting is voor veel (ex-)kankerpatiënten een belangrijke stap om na het ziekzijn de draad terug op te nemen. Echter voor velen is weer aan de slag gaan niet evident. Lichamelijke, cognitieve en/of psychische gevolgen van de aandoening en de behandeling kunnen zorgen voor twijfels en onzekerheden in de terugkeer naar werk. De wettelijke mogelijkheden tot re-integratie zijn niet altijd gekend, alsook de rol van de verschillende actoren hierin (denk aan bedrijfsarts, adviserend arts, behandelend arts).Rentree biedt daarom individuele coaching en begeleiding aan de werknemer/werkzoekende in het volledige proces van werkhervatting. 

Rentree

Een Rentree-begeleidingstraject gebeurt aan de hand van individuele gesprekken met een deskundige coach en bestaat uit drie fasen. In de eerste fase ligt de focus op de werknemer/werkzoekende. Er wordt o.a. stilgestaan bij de impact van de ziekte en behandeling op het functioneren, de visie en beleving rond werkhervatting, de wettelijke mogelijkheden en betrokken actoren in het proces. In de tweede fase wordt de werkhervatting concreet voorbereid aan de hand van een terugkeerplan of actieplan. De derde fase omvat de opvolging eenmaal de persoon weer aan het werk is.
Elk traject is uniek. De focus ligt steeds op werk, maar afhankelijk van de vraag of nood van de (ex-)kankerpatiënt komen er in de fases andere thema’s aan bod. 

Ook mensen die het werk reeds hervat hebben of zijn blijven werken tijdens de behandeling kunnen Bij Rentree terecht voor een begeleiding op maat.

Voor wie?

Iedereen die bij de diagnose tewerkgesteld was en vragen heeft rond werken met/na kanker, kan beroep doen op Rentree.

Dankzij de financiële steun van Kom op tegen Kanker is deze dienstverlening kosteloos voor de (ex)kankerpatiënt. 

Waar?

Rentree is actief in heel Vlaanderen

Eerste stap? Meer info?

www.rentree.eu
info@rentree.eu
0487 90 74 80

Rentree is een project van emino in samenwerking met volgende partners: Arbeidskansen, Compaan, Divergent, LIV aan het werk en Synkroon.