Verantwoordelijken

Borstkanker, je staat er niet alleen voor!

  • Nicole van Geel, Voorzitster.
  • Marie-Louise Peleman, Ondervoorzitster
  • Annie Meeus, Penningmeester
  • Rita Van Praet, Secretaris
  • Chris Van Landeghem
  • Irma Illegems
  • Lieve Vandenhauwele
  • Chris Helsen

Jouw boosheid, je angst, je onrust, wij kunnen het begrijpen …
Jouw verdriet, je onmacht en je hoop, wij voelen het wel aan …
Wat wij trachten te verwoorden … is dat wij achter je staan.